FLASH@UZA: pediatrische hemato-oncologie

FLASH@UZA: pediatrische hemato-oncologie

Waar? UZ Antwerpen

Wanneer? 22.10.2019

We overlopen vanuit de praktijk een selectie van hematologische en hemato-oncologische aandoeningen die bij kinderen kunnen voorkomen. Het specifieke karakter van deze aandoeningen en de zeldzaamheid ervan vraagt een goede omkadering van de patiënten en hun familie en een nauwe multidisciplinaire samenwerking. We belichten alle facetten van de diagnostiek om tot een geïntegreerd besluit te komen. De resultaten cytologie, histologie, flowcytometrie, moleculaire testen en cytogenetica worden samengelegd met de kliniek van de patiënt. Naast klassieke, didactische casussen komen ook zeldzame en moeilijkere diagnoses aan bod.