11es Assises de Sexologie et de Santé sexuelle

15.03.2018 au 18.03.2018 - Marseille
11es Assises de Sexologie et de Santé sexuelle

Dat de World Association of Sexology onlangs haar naam veranderde in World Association of Sexual Health is niet toevallig. Met die nieuwe naam wil de vereniging de enorme vooruitgang die de laatste jaren is geboekt op dit vlak in de verf zetten, net als de uitbreiding van haar expertise van het professionele en wetenschappelijke domein naar volksgezondheid, sociaal beleid en eerbiediging van de rechten van de mens. Door die evolutie zijn er logischerwijze raakvlakken ontstaan tussen de medische aanpak van seksuele stoornissen, de positieve visie op de seksuele rechten, de integratie van seksualiteit in het domein van welzijn, de problematiek rond de reproductieve functie, problemen rond gender of seksuele identiteit en de strijd tegen seksueel geweld. Veel om over na te denken…

Hoogtepunten van het congres