Laagvariabele zorg: De Block ontvangt kinderartsen

Een brief van de Belgische Vereniging van Kinderartsen roept op om zich te verzetten tegen het beleid van de minister voor de gestandaardiseerde laagvariabele zorg. De minister ontvangt hen woensdag.

Morgen, dinsdag 9 oktober, stond een demonstratie gepland van de kinderartsen. Die is voorlopig opgeschort. Minister De Block besloot om - in deze week van de gemeenteraadsverkiezingen - hun vertegenwoordigers in haar kabinet te verwelkomen op woensdag 10 oktober. Voor dr. Michel Pletincx, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen en vice-voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, "zit de minister fout en we zullen de dialoog op woensdag voortzetten door haar de realiteit in de praktijk uit te leggen. Men kan de ziekenhuis-pediatrische diensten van 400 baby’s niet vergelijken met die van 2.000 baby's. Bovendien hebben studies aangetoond dat de scheiding kinderen-moeders zoveel mogelijk moet worden vermeden en dat dit gezondheidsgevolgen heeft. "

“Baby is geen aanhangsel”

Zoals dr. Pletinx al eerder zei in De Specialist, moeten ten allen prijze worden vermeden dat pasgeborenen, overgebracht naar NIC of N*, in de laagvariabele zorg blijven zitten. "Daar waar het kind in de NIC wordt erkend, blijft het kind in N* (de meerderheid van de zieke pasgeborenen) afhankelijk van eventuele gevolgen na de bevalling. Het is de severity-index van het kind waarmee rekening moet worden gehouden en niet die van de moeder. De kindzorg is anders dan de moederzorg. Je moet de baby erkennen, ongeacht de moeder. Hij kan niet langer worden beschouwd als een aanhangsel van zijn moeder. "

Federaal minister van Volksgezondheid De Block is bereid om te luisteren naar de toelichting bij de jongste brieven die de kinderartsen haar schreven, bevestigde ze zelf per brief: "De kwestie scheiding moeder-kind in de zorg werd uitgebreid besproken tijdens de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten van het KB laagvariabele zorg.“

“Uit de Riziv-analyses blijkt dat uw beroepsgroep geen nadeel ondervindt. U zegt terecht dat een geboorte zonder verwikkelingen niet noodzakelijkerwijs betekent dat hetzelfde geldt voor de pasgeborene.” De minister zet de deur voorzichtig op een kier in haar brief: "De betrokken administraties onderzoeken momenteel hoe het welzijn voor de pasgeborene los van de moeder kan worden gezien. We zullen de data checken die ons toelaten om een ​​"globaal prospectief bedrag" te berekenen voor de moeder enerzijds en voor de pasgeborene anderzijds."

De vergadering van woensdag belooft gespannen te verlopen, ook voor andere aspecten bij deze specifieke steun.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.