Conventie cardiorespiratoire thuismonitoring pasgeborenen verlengd

De huidige conventie thuismonitoring van pasgeborenen en zuigelingen (al tweemaal verlengd) startte op 1 april 2015 en verstreek op 30 juni 2022. Het Verzekeringscomité besloot de overeenkomst te verlengen tot en met 30 juni 2024.

Ter herinnering: de in 2015 gesloten overeenkomst maakte deel uit van een kostenbesparende maatregel en volgde op de aanbevelingen van het KCE 46-rapport over polysomnografie en monitoring. 

Sinds de start in 2015 is het aantal voorschriften voor cardiorespiratoire monitoring aanzienlijk gedaald, en de doelstellingen van deze overeenkomst (inclusief de budgettaire) zijn in ieder geval bereikt.

Op grond van de huidige medische en wetenschappelijke kennis is cardiorespiratoire monitoring voor sommige risicocategorieën aangewezen om te voorkomen dat deze patiënten schade lijden door incidenten die hen vrij vaak treffen. Door deze risicogroepen te monitoren kan bij een incident snel worden ingegrepen en wordt zo risico door het incident beperkt).

Het college van artsen-directeuren stelde daarom voor om de overeenkomst te verlengen met twee jaar, d.w.z. tot 30 juni 2024. De verlenging is goedgekeurd.

> De lijst van instellingen die sinds 2015 onder deze conventie vallen.

JESSA ZIEKENHUIS HASSELT

UZ LEUVEN AZ SINT-JAN BRUGGE

UZ GENT 

UZ ANTWERPEN

KONINGIN PAOLA KINDERZIEKENHUIS ANTWERPEN

UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABOLA (HUDERF) BRUSSEL

UZ BRUSSEL 

CHIREC BRUSSEL

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ST.-LUC BRUSSEL

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.