Lichte daling in het aantal kinderen jonger dan 1 jaar die stierven in 2020

In 2020 stierven 368 kinderen die jonger waren dan 1 jaar. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van het jaar voordien. Daarnaast werden in 2020 ook 494 kinderen doodgeboren. Dat blijkt uit cijfers die Statbel heeft gepubliceerd.

In 2020 waren er 368 sterfgevallen van kinderen jonger dan 1 jaar, of 58 sterfgevallen minder dan in 2019. Het cijfer voor 2020 ligt ook 34,3 procent lager dan in 2000. Ook als we rekening houden met de evolutie in het aantal geboorten zien we deze daling. De zuigelingensterfte bedroeg 3,2 per duizend levendgeborenen in 2020 tegenover 4,8 promille in 2000. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest stierven 71 kinderen jongeren dan een jaar (4,5 promille), in het Vlaamse gewest 201 kinderen (3,2 promille) en in het Waalse gewest 96 kinderen (2,7 promille).

In 2020 werden 494 kinderen dood geboren. Dat zijn er 82 minder dan in 2019, waarmee we weer op een gelijkaardig niveau als in 2000 komen. Het aantal doodgeboorten daalde in alle gewesten. Rekening houdend met het aantal geboorten blijft het doodgeboortecijfer het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5,7 doodgeboorten per 1000 geboorten), gevolgd door Wallonië (4,6 per duizend) en Vlaanderen (3,8 promille). Op nationaal niveau bedraagt het doodgeboortecijfer 4,3 per duizend geboorten.

In totaal haalden in 2020 872 kinderen hun eerste verjaardag niet. Dat is het laagste cijfers sinds 2000. In 2009 en 2010 ging het nog om respectievelijk 1.111 en 1.112 kinderen, de hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.