Een studie naar het nut van een i.v. oplaaddosis met salbutamol bij kinderen met ernstige acute astma die opgenomen worden op de PICU

Er is nog discussie over het optimale toedieningsschema voor de intraveneuze behandeling van kinderen met ernstige acute astma (EAA). Daarom heeft een onderzoeksteam de werkzaamheid geëvalueerd van de toevoeging van een oplaaddosis van salbutamol aan het continue infuus van dat middel bij kinderen die op een dienst voor pediatrische intensieve zorg (PICU) opgenomen worden wegens EAA. Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd op de PICU van 4 tertiaire kinderziekenhuizen. Tussen 2017 en 2019 werden 58 kinderen tussen 2 en 18 jaar die opgenomen waren wegens EAA gerekruteerd.

De kinderen werden gerandomiseerd naar een i.v. oplaaddosis met salbutamol (15mg/kg, met een maximum van 750mg), of fysiologisch vocht tijdens het continue infuus met salbutamol. Het primaire evaluatiecriterium was de Qureshi-score voor astma 1 uur na de interventie. De gevoeligheid aan de wijziging van de astmascores werd geëvalueerd met covariantie-analyse. Ook de plasmaspiegels van salbutamol werden bepaald.

De mediane astmascore bij aanvang bedroeg 12 (interkwartielspreiding [interquartile range, IQR]: 10-13) in de interventiegroep en 11 (9-12) in de controlegroep (p = 0,032). Er was geen significant verschil tussen de 2 groepen voor de astmascore 1 uur na de interventie (p = 0,508, ß-coëfficiënt = 0,283). De mediane stijging van de plasmaspiegels van salbutamol 10 minuten na de ingreep bedroeg 13µg/l (IQR: 5-24) in de interventiegroep en 4µg/l (IQR: 0-7) in de controlegroep (p = 0,001). Ook de bijwerkingen waren vergelijkbaar in de twee groepen.

De auteurs stellen dus vast dat – althans volgens de resultaten van hun studie – toevoeging van een i.v. oplaaddosis met salbutamol aan het continue infuus met salbutamol geen enkel klinisch voordeel heeft bij kinderen die op de PICU opgenomen worden wegens een astma-aanval. Volgens hen heeft dat uitblijven van resultaat mogelijk te maken met het feit dat een groot deel van de kinderen voor de onderzochte interventie al behandeld werd met een i.v. infuus met salbutamol. Ze hebben ook hun twijfels over de kwaliteit van de Qureshi-score, die naar hun weten weinig gevalideerd werd in diverse populaties.

Boeschoten S et al., Efficacy of a loading dose of i.v. salbutamol in children with severe acute asthma admitted to a PICU: a randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics 2022;181:3701-9.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.