"Meldingen misbruikbeelden kinderen tijdens lockdown sterk gestegen" (Child Focus)

Child Focus behandelde vorig jaar 1.414 dossiers van misbruikbeelden van kinderen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van de organisatie. Als gevolg van de lockdown is het aantal meldingen van die misbruikbeelden de afgelopen weken sterk gestegen, zegt de stichting woensdag.

Child Focus behandelde in 2010 meer dan 3.000 nieuwe dossiers van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. 1.261 daarvan gingen over vermiste kinderen, een daling van 8 pct ten opzichte van vorig jaar. Negen vermiste jongeren werden levenloos teruggevonden.

1.586 andere dossiers gingen over de seksuele uitbuiting van minderjarigen. 1.414 daarvan waren meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen die via het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be werden doorgestuurd. Een cijfer dat zorgwekkend blijft, zegt Child Focus.

"Helaas zien we momenteel opnieuw een sterke toename van het aantal meldingen als gevolg van de lockdown-maatregelen in het kader van covid-19." Exacte cijfers heeft de stichting niet. Maar het zou gaan om een verdubbeling tijdens de periode van de lockdown en een verviervoudiging de afgelopen weken

Als de beelden in België worden gehost, worden ze doorgestuurd naar de federale politie. Gebeurt dat in het buitenland, dan worden ze via het INHOPE-netwerk, dat de burgerlijke meldpunten van 52 landen samenbrengt, doorgegeven aan een zusterorganisatie. Door het gebrek aan een communicatiecampagne was het aantal meldingen begin 2019 sterk gedaald, zegt Child Focus. Na de campagne van november verdubbelde dat aantal opnieuw.

Wat betreft het aantal meldingen van vermiste kinderen, is de grootste categorie die van de weglopers. In 2019 kreeg Child Focus 992 wegloopdossiers, waarvan 816 nieuwe meldingen. In 235 gevallen werd de verdwijning als "onrustwekkend" beschouwd, omdat de jongere jonger dan 13 jaar was, een fysieke of mentale handicap had, medicatie nodig had, in gevaar was of zich gedroeg op een manier die volledig in strijd was met zijn of haar normale gedrag.

Child Focus behandelde daarnaast vorig jaar 487 dossiers van internationale kinderontvoeringen. Het ging om 905 kinderen, een toename van ongeveer 50 pct ten opzichte van het voorgaande jaar. Vaak zijn er meerdere kinderen per gezin bij betrokken. Deze kinderen zijn ook erg jong. In 72 pct van de gevallen is de moeder de dader van de ontvoering. Frankrijk is de bestemming bij uitstek.

In 2019 ontving Child Focus ook 113 nieuwe meldingen van vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en behandelde in totaal 318 dossiers. Het aantal behandelde dossiers neemt jaarlijks toe omdat deze kinderen, in tegenstelling tot de meeste andere verdwijningen, veel moeilijker terug te vinden zijn en de dossiers niet afgesloten kunnen worden, aldus nog de stichting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.