Zorginspectie belooft ouders leesbare inspectieverslagen kinderopvang

De Zorginspectie heeft een concreet voorstel klaar om de inspectieverslagen van kinderdagverblijven openbaar te maken. Volgens Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (waar de Zorginspectie onder valt), is er daarbij extra aandacht voor de leesbaarheid van de verslagen voor ouders. Dat heeft Moykens gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement.

Over de transparantie van de inspectieverslagen in de kinderopvang loopt er al jaren discussie. In andere sectoren, denk aan de ziekenhuissector, bestaat die transparantie al langer. Bedoeling is dat zorggebruikers vlot inspectie-informatie over een instelling kunnen inkijken. 

Na het drama in het 't Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een baby is overleden na mishandeling, kwam de discussie in een stroomversnelling en voormalig minister van Welzijn Wouter Beke beloofde dat de inspectieverslagen tegen de zomer op een actieve manier openbaar zouden worden gemaakt. Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) herinnerde in de onderzoekscommissie aan die belofte en deed meteen een oproep aan de ouders om zelf inspectieverslagen op te vragen.

Leidend ambtenaar Karine Moykens steunt de vraag naar toegankelijke inspectieverslagen. Maar momenteel zijn die verslagen volgens haar nog niet geschreven op maat van de ouders en speelt ook de privacygevoeligheid van de informatie mee. 

Daarom is er volgens haar een voorstel uitgewerkt dat die problemen moet overbruggen. "Er is een concreet voorstel waarin we proberen om de problematiek van de privacy op te lossen en waarin we er tegelijk voor willen zorgen dat de informatie leesbaar is voor de gebruikers en ouders", legt Moykens uit.

Moykens kreeg ook de vraag of er niet moet gesleuteld worden aan de vastgelegde inspectietermijnen. Nu is het zo dat bepaalde vormen van opvang minstens twee keer in de drie jaar een inspectie over de vloer moeten krijgen, terwijl dat voor andere organisatoren beperkt is tot minstens één keer om de vijf jaar. "Waarom dat onderscheid?", vroeg Open VLD-politica Saeys. 

De topvrouw van de administratie erkent dat er moet gekeken worden naar dat onderscheid. Welke termijn dan best gehanteerd zou worden, laat Moykens voorlopig in het midden. "Laat ons daar enig realisme aan de dag leggen. Het heeft weinig zin om een getal te noemen dat dan misschien niet haalbaar is. Laat ons eerst zorgen dat er voldoende mankracht is om de nodige inspecties te doen", aldus Moykens.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.