Groen licht voor referentiecentra pediatrische hemato-oncologie

Door juridische problemen was een standstill ontstaan in de erkenning van diensten pediatrische hematolo-oncologie (dat had een weerslag op ongeveer 400 nieuwe gevallen per jaar). Een KB dat verscheen op vrijdag 21 juni, past daar nu een mouw aan zodat de situatie gedeblokkeerd wordt.

Het KB van 29 mei jongstleden, "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend" wordt wel pas van kracht op 1 januari 2027.

Men beoogt er een concentratie mee van de complexe zorg die binnen deze zorgprogramma's voor zeldzame aandoeningen wordt aangeboden. De expertise wordt gebundeld in een beperkt aantal referentiecentra (gespecialiseerd zorgprogramma's voor pediatrische hemato-oncologie). Het gaat om de  de initiële diagnostische oppuntstelling, het multidisciplinair pediatrisch hemato-oncologisch consult evenals het  het behandelplan voor alle patiënten, en waarbinnen beenmergtransplantaties en oncologische chirurgie net zoals welbepaalde complexe behandelingen worden geconcentreerd.

Een gestructureerde samenwerking met een beperkt aantal satellietcentra (satellietzorgprogramma's voor pediatrische hemato-oncologie) blijft voorzien. Die nemen in uitvoering van het individueel behandelplan, delen van de behandeling, revalidatie, opvolging en desgevallend palliatieve zorg dichter bij de woonplaats van de patiënt op zich met hun bijzondere expertise.

Door deze concentratie binnen de referentiecentra wordt de personeelsomkadering van hen verhoogd. Gelet de satellietcentra voor een deel zullen worden ontlast wordt hun personeelsomkadering minimaal verminderd.
Het vereiste activiteitsniveau voor de referentiecentra wordt bovendien verhoogd. Voor de satellietcentra wordt een minimaal aantal toedieningen van chemo voorzien.
Wat betreft de medische omkadering is er een uitbreiding van de specialismen waarop een beroep moet kunnen worden gedaan.
Het nieuwe KB biedt de deelstaten de mogelijkheid om hun erkenningsbevoegdheid voor de zorgprogramma's pediatrische hemato- oncologie uit te oefenen, waardoor de standstill doorbroken wordt.

> Hier vindt u de volledige tekst van het KB

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.