Tool om psychosociaal kwetsbare zwangeren vroeg te helpen (Turnhout)

Tool om psychosociaal kwetsbare zwangeren vroeg te helpen (Turnhout)

Met de tool ‘Born in Belgium Professionals’ willen gynaecologen, huisartsen en vroedvrouwen reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap een beeld krijgen op de psychosociale kwetsbaarheid van de toekomstige mama. Dat mooi in het speerpunt van de stad Turnhout en omliggende gemeentes om kansarmoede in een vroeg stadium aan te pakken.

Opsporing van type 2-poliovirus in het rioolwater in Londen: resultaten

Opsporing van type 2-poliovirus in het rioolwater in Londen: resultaten

Voor de invoering van poliovaccinatie in het Verenigd Koninkrijk in de jaren vijftig hebben epidemieën jaarlijks tot 8.000 gevallen van paralyserende poliomyelitis en 750 sterfgevallen veroorzaakt. De laatste epidemie in Groot-Brittannië dateert van het einde van de jaren zeventig en het laatste geval van natuurlijke polio is gediagnosticeerd in 1984. De Europese regio zoals gedefinieerd door de WGO is sinds 2002 poliovrij verklaard. Maar ondanks de sterke daling van het aantal gevallen wereldwijd sinds het opstarten van het wereldwijde initiatief voor uitroeiing van polio in 1988 zijn er toch nog belangrijke problemen.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties