Hypertensie bij kinderenen adolescenten

Hypertensie bij kinderenen adolescenten

De behandeling van arteriële hypertensie bij kinderen en adolescenten verloopt niet altijd optimaal omdat er geen consensus is over de definiëring van hypertensie en het meten van de bloeddruk bij jongeren. Vanuit de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) is er een taskforce opgericht die een consensusdocument heeft geschreven, waarin verschillende aspecten van hypertensie bij kinderen en adolescenten in de leeftijdscategorie van 6–16 jaar zijn besproken.

Jongerenlijn Awel:

Jongerenlijn Awel: "Concludeer niet dat de jeugd bedrukt en ongelukkig is"

De jongerenlijn Awel blijft stijgen in populariteit. De gratis en anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren heeft vorig jaar meer oproepen ontvangen dan in 2021. Tegenover 421.720 oproepen in 2021 ontving Awel er in 2022 519.328 op de chat, telefoon en e-mail samen.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties