Wettelijk verbod kinderen in gesloten centra stapje dichterbij

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft het licht bijna op groen gezet voor het verbod om kinderen op te sluiten in gesloten centra. Het wetsontwerp dat het verbod wettelijk verankert, werd woensdag artikelsgewijs goedgekeurd. Er volgt op vraag van de oppositie nog een tweede lezing.

Het verbod om kinderen op te sluiten in gesloten centra stond al in het regeerakkoord van de federale regering. Sinds het begin van deze legislatuur vinden er ook geen opsluitingen meer plaats van gezinnen met het oog op hun verwijdering. Het verbod op de praktijk wordt nu ook wettelijk verankerd. Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA zijn tegen dat verbod.

Het verbod maakt deel uit van een ruimer ontwerp van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). Het akkoord kwam vele maanden geleden al tot stand en komt neer op een delicate evenwichtsoefening. Het bevat ook de wettelijke verankering van het aanklampend terugkeerbeleid, de uitbreiding van de pool van escorteurs met personeel van Dienst Vreemdelingenzaken om op die manier gedwongen uitwijzingen sneller te kunnen uitvoeren en de aanpak van misbruiken, bijvoorbeeld rond gezinshereniging.

De tekst voert ook de medewerkingsplicht voor terugkeer in. Wie het land moet verlaten, moet daarbij ook meewerken aan de noodzakelijke medische onderzoeken. Dat kan wanneer een medisch onderzoek wordt geëist door de vervoerder of het land van bestemming of doorreis. Het artikel bepaalt dat iemand kan worden verplicht zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen. 

Daarbij wordt gewezen naar de negatieve covid-test die noodzakelijk was tijdens de coronapandemie om een reis te mogen aanvatten. Het weigeren van die test werd soms gebruikt om een uitwijzing te verhinderen. Vanuit de oppositie rezen vragen bij de verplichte uitvoering. Les Engagés en PVDA drongen daarom aan op een tweede lezing, gesteund door N-VA. Vanessa Matz (Les Engagés) wil ook in afwachting van die tweede lezing hoorzittingen organiseren.

Opposiepartijen N-VA en Vlaams Belang vinden dat het wetsontwerp lang niet ver genoeg gaat. Zij willen onder meer dat er woonstbetredingen moeten mogelijk worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.