Duitse virologen: mogelijk kerstvakantie verlengen

De Duitse virologenvereniging is voorstander van maskerplicht in het onderwijs. Ze waarschuwt ook voor een onderschatting van de rol van kinderen in de coronapandemie. Als er tegen het einde van het jaar sprake is van een kritische toename van nieuwe infecties "waarbij geregeld onderwijsinstellingen betrokken zijn", dan moet een verlenging van de kerstvakantie worden overwogen.

De Duitse virologenvereniging maakt zich op voor de heropening van de scholen en publiceerde daarom gedragsrichtlijnen. Ze sprak zich uit voor het "consequent" dragen van maskers in de klas. Dit zou voor alle schooljaren moeten gelden.

Bovendien moeten de kinderen op een aan hun leeftijd aangepaste manier worden geïnformeerd over het gebruik van het masker en dienen de klaslokalen goed te worden geventileerd. Het verdient ook aanbeveling om de klassen te verkleinen afhankelijk van het aantal nieuwe infecties. Daarnaast stellen de virologen voor om vaste kleine groepen te definiëren, waaronder het onderwijzend personeel binnen de klassen. In het dagelijkse schoolleven moeten de groepen zo min mogelijk gemengd zijn.

Kerstperiode

Een mix van klassikaal onderwijs en (t)huiswerk is ook aan te raden. Als er tegen het einde van het jaar sprake is van een kritische toename van nieuwe infecties "waarbij geregeld onderwijsinstellingen betrokken zijn", dan moet een verlenging van de kerstvakantie worden overwogen. Dat lijkt ook zinvol, "omdat er in de loop van de kerstperiode waarschijnlijk een verdere toename van het risico op besmetting door vakantiegerelateerde reizen en familiefeesten zal plaatsvinden", aldus de verklaring.

Consequente handhygiëne moet ook in scholen worden gehandhaafd, adviseren de deskundigen, ook al is de overdracht van het virus via oppervlakken waarschijnlijk overschat en de aerogene overdracht onderschat.

Volgens het huidige inzicht waren infecties met SARS-CoV-2 bij de overgrote meerderheid van de kinderen mild, met aanzienlijk lagere percentages ziekenhuisopnames, complicaties en overlijden dan bij volwassenen, benadrukken de deskundigen. Tegelijkertijd waarschuwen de virologen voor het onderschatten van de rol van kinderen in de pandemie en in de overdracht van het virus. "Zulke ideeën zijn niet in overeenstemming met de wetenschappelijke kennis."

Kinderartsen en ziekenhuishygiënisten

Onlangs hebben ook Duitse kinderartsen en ziekenhuishygiënisten een concept gepresenteerd om na de vakantie terug te keren naar de reguliere school, meldt het vakblad Aerztezeitung. Het concept voorziet in diverse beschermingsmaatregelen afhankelijk van het aantal nieuwe infecties in de betrokken regio. In de klas kunnen de kinderen het masker afzetten - zolang er maar voldoende afstand tussen hen is.

Over de bescherming van het onderwijzend personeel is blijkbaar weinig te doen.

Tot nu toe hebben de Duitse deelstaten het verplichte gebruik van maskers op scholen anders aangepakt. Sommige hebben nog geen beslissing genomen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.