Ernstige stress tijdens de zwangerschap: link hartfalen bij het kind?

Prenatale stress is een potentiële risicofactor voor hart- en vaatziekten, maar of er een verband bestaat met hartfalen is nog onduidelijk. Nieuwe gegevens suggereren een dergelijk verband in gevallen van ernstige stress.

Hoewel vooral oudere mensen aan hartfalen lijden, laten onderzoeken uit verschillende westerse landen zien dat de incidentie bij mensen onder de 50 de afgelopen drie decennia met ongeveer 50 procent toenam. Er is weinig bekend over de risicofactoren voor vroegtijdig hartfalen. Een onderzoek heeft nu aangetoond dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap een grote stress ervaren, zoals het overlijden van een naast familielid, een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hartfalen op jonge leeftijd.

Onderzoekers gebruikten gegevens van ongeveer 6,7 miljoen geboorten uit Zweedse en Deense registers voor de analyse. Bijna 168.000 vrouwen uit dit cohort (2,5 procent) verloren hun partner, ouder kind, ouder of broer of zus tijdens hun zwangerschap of in het voorgaande jaar. De studie onderzocht of dit geassocieerd was met het risico op hartfalen bij kinderen op middelbare leeftijd.

Associaties met ernstig en onverwacht verdriet

Tijdens de follow-up periode van maximaal 48 jaar werd bij 4.812 nakomelingen (0,07 procent) hartfalen vastgesteld.

In principe was het verlies van een naast familielid van de moeder niet significant geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen bij het kind. Dat gold echter wel voor ernstige sterfgevallen: het overlijden van de partner van de moeder of een ouder kind werd in verband gebracht met een 47 procent verhoogd risico op hartfalen bij het kind. Als een familielid door een onnatuurlijke doodsoorzaak overleed, verdrievoudigde het risico zelfs bijna.

Aangeboren hartaandoeningen en vroeggeboorte droegen significant bij aan de associatie tussen het verlies van de partner van de moeder of een ouder kind en het risico op hartfalen bij het nageslacht.

Diverse mogelijke verklaringen

Volgens de onderzoekers kunnen verschillende mechanismen tot de resultaten hebben geleid. "Maternale stress kan een suboptimale intra-uteriene omgeving creëren door aanhoudende activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas en het autonome zenuwstelsel, wat de ontwikkeling van het foetale hart kan schaden en het risico op hartfalen later in het leven kan verhogen," veronderstellen ze.

Daarnaast kan prenatale stress leiden tot hartfalen door complicaties zoals vroeggeboorte en foetale groeibeperking of door gevestigde risicofactoren zoals diabetes en hoge bloeddruk. Ook een familiegeschiedenis van cardiovasculaire risicofactoren zou verantwoordelijk kunnen zijn. Het uitsluiten van cardiovasculair gerelateerde sterfgevallen veranderde de resultaten echter niet significant.

"Toekomstige studies zouden kunnen onderzoeken of frequentere maar minder ernstige stressgebeurtenissen tijdens de zwangerschap ook geassocieerd worden met een verhoogd risico op vroegtijdig hartfalen bij de nakomelingen", suggereren Dr. Fen Yang en haar team van het Karolinska Instituut in Stockholm. 

Een mogelijke beperking van de studie blijft dat een vertekening door genetische en leefstijlfactoren niet kan worden uitgesloten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.