"Pediaters en kinderpsychiaters derde lijn beter vergoed" (Vandenbroucke)

De nieuwe overeenkomst tussen het Verzekeringscomité van het Riziv en de 21 gespecialiseerde pediatrische obesitascentra zijn twee maatregelen die de federale overheid neemt om de obesitaspandemie af te remmen. In de Kamer beloofde minister Vandenbroucke voor dit trimester nog een betere vergoeding van de artsen die kinderen opvolgen voor obesitas in centra van de derde lijn.

Volgens de Wereld Obesitas Federatie zal tegen 2050 de helft van de wereldbevolking obees zijn. Uit de gezondheidsenquête van 2018 blijkt dat de helft van de volwassen bevolking in België overgewicht heeft, van wie 16% obees is. Het zette kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld) ertoe aan om minister Vandenbroucke (Vooruit) te vragen welke stappen hij al zette om het aantal obesitaspatiënten te doen afnemen. De impact van obesitas en overgewicht op het zorgsysteem is immers groot. 

Omdat onderzoek aantoont dat obesitas op jonge leeftijd geassocieerd wordt met obesitas op volwassen leeftijd, zet Vandenbroucke in op de aanpak van obesitas bij kinderen. Zo sloot het Verzekeringscomité van het Riziv een nieuwe overeenkomst met de 21 gespecialiseerde pediatrische obesitascentra, die instaan voor de ambulante multidisciplinaire aanpak van kinderen met obesitas. “De focus ligt op het opstellen van een individueel behandelingsplan, met aandacht voor gezinsgerichte counseling, motivatietechnieken en gedragsinterventies. Er is ook een adviesfunctie ten aanzien van de eerste lijn voor obese kinderen in een minder vergevorderd stadium.”

Obesitasgeneesmiddelen
Een tweede maatregel is de uitbreiding van de nomenclatuur die toegankelijk is voor diëtisten die kinderen met obesitas opvolgen in de eerste lijn. Sinds december is de leeftijdsgrens verlaagd waardoor de groep begunstigden uitbreidt. Waar de grens vroeger lag op 6 jaar, is dat nu verlaagd tot 2 jaar. De bovenste leeftijdsgrens is 17 jaar. Het remgeld werd voor hen geschrapt. De overheid trekt hier 11 miljoen euro voor uit. De begroting voorziet ook middelen ter versterking van de twee centra op de derde lijn, namelijk het Zeepreventorium en Clairs Vallons. “De middelen moeten vooreerst gaan naar een betere vergoeding van de artsen in die centra, zodat de centra voldoende pediaters en kinderpsychiaters kunnen aanwerven. We werken dit verder uit in het eerste trimester van dit jaar”, belooft Vandenbroucke.

De focus mag dan wel op kinderen liggen, ook obesitas bij volwassenen blijft een aandachtspunt voor de minister. “Ik wil ook aandacht besteden aan de organisatie van de multidisciplinaire aanpak van obesitas voor volwassenen. De nieuwe medicijnen die op de markt komen, zijn vermoedelijk een gamechanger maar moeten wel worden ingepast in multidisciplinaire behandelingen. De verwachtingen moeten bovendien realistisch blijven”, aldus de minister.  “Daarom heb ik het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) al gevraagd het juiste gebruik van deze geneesmiddelen te onderzoeken met het oog op het op de markt brengen en de eventuele terugbetaling ervan.” 

> "Laat kinderen met obesitas niet jarenlang aanmoddereren in eerste of tweede zorglijn" (Prof. Gies)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.