Vergoedingen evaluerend artsen wijzigen

Een evaluerend arts stelt de specifieke ondersteuningsbehoefte vast bij kinderen voor wie de ouders een zorgtoeslag aanvragen. Deze arts krijgt een erkenning en vergoeding van Opgroeien. Minister Crevits wijzigde die vergoedingen met een besluit dat vandaag verscheen in Het Staatsblad en ingaat begin oktober.

Het besluit is gebaseerd op het Groeipakketdecreet van 2018 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 over regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag. De wijzigingen slaan vooral op vergoedingen van de evaluerend artsen.

  • Voor een evaluatie in de spreekkamer verandert het tarief begin oktober in 49,97 euro, ‘voor een evaluatie alleen op grond van de bezorgde informatie’. 
  • Voor een omstandig verslag in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure wordt het tarief verlaagd naar 66,83 euro begin oktober.
  • Een te laat uitgevoerde evaluatie mag vanaf begin oktober in rekening gebracht worden voor 33,32 euro in plaats van 41,65 euro.
  • Een apart tarief wordt toegevoegd: evaluatie met een observationeel onderzoek. Dat bedraagt op 1 oktober 66,63 euro.
  • De vergoeding van de evaluerend arts die optreedt als mentorarts, zakt vanaf dan van 124,93 euro naar 99,94 euro.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.