Coronavaccinatie zwangere vrouwen lijkt niet schadelijk voor kinderen

Vaccinatie tegen COVID-19 tijdens de zwangerschap heeft geen invloed op de latere neurologische ontwikkeling van het kind, suggereert Amerikaans onderzoek. Dat blijkt uit een nieuwe analyse in JAMA Pediatrics, althans wat de neurologische ontwikkeling betreft van het nageslacht in het eerste anderhalf levensjaar.

Er bestond bezorgdheid over de vraag of vaccinatie van zwangere vrouwen tegen COVID-19 risico's met zich meebrengt voor het ongeboren kind. Er waren evenwel te weinig gegevens over de vroege neurologische ontwikkeling van kinderen die in utero zijn blootgesteld aan COVID-19 vaccinatie. Deze studie licht een tipje van de sluier op.

Studie met bijna 2.500 deelnemers

2.487 zwangere vrouwen namen deel aan de prospectieve ASPIRE-studie (Assessing the Safety of Pregnancy During the Coronavirus Pandemic). Gemiddeld waren ze 33 jaar oud en niet meer dan tien weken zwanger aan het begin van de studie. Een team van onderzoekers analyseerde de neurologische ontwikkeling van de kinderen na 12 en 18 maanden met behulp van de derde editie van de Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3).

De ASQ-3 resultaten van vrouwen met en zonder COVID-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap werden vergeleken. Abnormale ontwikkeling van kinderen werd gedefinieerd als onder een bepaalde drempel vallen op een van vijf gebieden. Deze gebieden waren communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, probleemoplossing en sociale vaardigheden.

Geen effect op neurologische ontwikkeling

In niet-gecorrigeerde analyses werden vertragingen in de ontwikkeling waargenomen bij bijna 31 procent van de blootgestelde kinderen op de leeftijd van twaalf maanden, vergeleken met ongeveer 28 procent van de niet-blootgestelde kinderen. Bij het onderzoek op de leeftijd van 18 maanden was dat 20 procent tegen 23 procent.

Na aanpassing voor leeftijd, afkomst, opleiding, inkomen, depressie en angst van de vrouwen werd er echter op geen enkel moment een verschil gevonden in het risico op ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Verdere correctie voor prematuriteit en geslacht van de kinderen had geen effect op de resultaten.

"De gegevens suggereren dat COVID-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap veilig was met het oog op de neurologische ontwikkeling van het kind tot de leeftijd van 18 maanden," resumeren de onderzoekers onder leiding van Prof. Eleni Jaswa van de Universiteit van Californië in San Francisco. Ze benadrukken de noodzaak van onderzoeken op langere termijn om de resultaten te onderbouwen. Het cohort van de huidige analyse zal ook worden gevolgd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.