Kinderrechtenorganisaties vragen politieke partijen op te komen voor kinderen in juni

In een memorandum vragen UNICEF België, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (KIRECO) en la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE) de politieke partijen om de bescherming van kinderen centraal te stellen in hun campagnes in de aanloop naar de verkiezingen in juni. Kinderarmoede moet een nationale prioriteit worden voor alle regeringen, klinkt het. Het is immers de rode draad door de problemen waarmee kinderen kampen.

'Partij kiezen voor kinderen in België en doorheen de wereld. Memorandum van kinderrechtenactoren voor de verkiezingen van juni 2024' bundelt de aanbevelingen van meer dan 50 kinderrechtenorganisaties in België aan alle politieke partijen en alle bevoegdheidsniveaus. De organisaties benadrukken dat kind eren meer dan een vijfde van de Belgische bevolking uitmaken, maar geen stemrecht hebben in de Belgische verkiezingen en bijgevolg vaak niet gehoord worden.

De grootste uitdaging is kinderarmoede. "In 2022 leefde 13,2 procent van de Belgen in een huishouden waar het beschikbare inkomen onder de armoedegrens lag" en "18,7 procent van de Belgische bevolking loopt risico op armoede of sociale uitsluiting", citeert het rapport het Belgische statistiekbureau Statbel. Uit een rapport van UNICEF blijkt verder dat kinderarmoede in ons land sinds 2008 alleen maar is toegenomen. 

De impact van kinderarmoede kan niet onderschat worden, benadrukken de organisaties. "Armoede beïnvloedt alle aspecten van het leven van kinderen en leidt vanaf de geboorte tot ongelijkheid die almaar moeilijker te overwinnen is naarmate de jaren verstrijken", klinkt het. Armoede ondermijnt de meeste kinderrechten - zoals het recht op gezonde voeding, het recht op gezondheid, het recht op huisvesting, het recht op onderwijs en het recht op een gezinsleven - en belet kinderen om hun volledige potentieel te ontwikkelen, stelt het memorandum.

Al te vaak versnipperd

De antwoorden van de politiek op kinderarmoede zijn echter "al te vaak versnipperd tussen verschillende bevoegdheidsniveaus - het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau - waardoor ze onduidelijk, ongecoördineerd en weinig ambitieus zijn", klinkt het. "Als we niet snel, gecoördineerd en doortastend ingrijpen, zullen de gevolgen van kinderarmoede, die vooral de meest kwetsbare kinderen treft, zich generaties lang laten voelen."

Verder doen de organisaties nog aanbevelingen op zestien gebieden. Zo moeten er betrouwbare en accurate gegevens bijgehouden worden, wat noodzakelijk is om een doeltreffend overheidsbeleid uit te werken. Er bestaat al een orgaan dat die taak op zich zou kunnen nemen - de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) die opgericht werd in 2005 - maar het team, het werkingsbudget en het takenpakket moet worden uitgebreid.

Ook moet de participatie van kinderen en jongeren ernstig genomen worden. Daarom is het "essentieel om kinderen al op heel jonge leeftijd te informeren en voor te lichten over hun rechten, met passende inhoud", klinkt het. 

De organisaties schuiven nog aanbevelingen op het vlak van migratie, gezondheid, mentale gezondheid en handicap naar voren, evenals voor kinderen die in contact komen met geweld, jeugdhulp, politie en justitie. Het gaat ook over kinderopvang, onderwijs en vrije tijd, over leefmilieu en klimaat en tot slot over internationale solidariteit.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.