Een inschatting van de huidige situatie omtrent humorale immuniteit tegen mazelen in de Belgische populatie: analyse op basis van seriële serologische

Ondanks de vele inspanningen om mazelen te elimineren, kende de wereld een grote piek in mazelenincidentie in 2019. Gegeven de besmettelijkheid van mazelen raadt de WHO een voldoende hoge vaccinatiegraad aan van minimaal 95% van twee dosissen van een mazelen-bevattend vaccin. Tot...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.