'Nieuwe gevaarsituatie' kindercrèche in Denderleeuw druppel die leidde tot verlies vergunning

Ook de Denderleeuwse crèche De Bengeltjes moet van het Agentschap Opgroeien de deuren sluiten na een recente "gevaarsituatie". Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Volgens het Agentschap werden er "structurele tekorten" vastgesteld.

Uit de verslagen van de Zorginspectie blijkt onder meer dat er bij elke controle meer kinderen dan vergund en minder begeleiders dan vereist aanwezig waren in het kinderdagverblijf.

"De Bengeltjes is open sinds eind 2017 en heeft plaats voor 36 kinderen", zegt Nele Wouters, woordvoerster van Agentschap Kinderopvang. "De opvang kreeg controle door Zorginspectie in 2019 en opnieuw in het voorjaar van 2022, waarna het advies werd gegeven om een handhavingstraject op te starten." Volgens het Agentschap waren er een aantal terugkerende structurele tekorten in de aansturing van de opvang.

Maar het was de combinatie met een recente melding die het Agentschap deed besluiten de vergunning meteen bij hoogdringendheid in te trekken. "Onlangs werd een gevaarsituatie gemeld, waardoor de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden. We maken ons zeer ernstige zorgen over kwaliteit van de opvang en veiligheid en gezondheid van de kinderen", zegt Wouters. 

De opvanglocatie werd ingelicht, net als het lokaal bestuur en de ouders. Bij de crèche wenste men geen commentaar te geven. Volgens het Agentschap Opgroeien werden alle ouders dinsdagavond uitgenodigd voor een toelichting. Het Lokaal Loket Kinderopvang van Denderleeuw zal hen ondersteunen bij het vinden van een nieuwe crèche. 

De Zorginspectie stelde bij een onaangekondigd bezoek op 20 mei 2019 vast dat er meer kinderen aanwezig waren dan het aantal vergunde plaatsen. "Dagelijks zijn er meer kinderen tegelijk aanwezig (tussen 37 en 40 kinderen) dan het aantal vergunde plaatsen, namelijk 36 kinderen. De verantwoordelijke verklaart telefonisch contact te hebben gehad met Kind & Gezin, waarbij Kind & Gezin een toelating gaf voor overbezetting. Inspectie kan hieromtrent geen informatie terugvinden."

Geen registratie kinderbegeleiders

De inspectie merkte ook op dat er geen registratie was van de aanwezigheid van de kinderbegeleiders, en dat was bij een eerder bezoek in 2014 ook al zo. "De organisator zorgt er niet voor dat er niet meer dan het volgend aantal tegelijk aanwezige kinderen wordt opgevangen per aanwezige kinderbegeleider: acht kinderen, als een kinderbegeleider alleen in de kinderopvanglocatie aanwezig is. Voor 07.45 uur zijn er tussen 9 en 15 kinderen aanwezig in de opvanglocatie, voor één kinderbegeleider alleen", stelt het verslag van mei 2019.

Uit een nieuwe onaangekondigde controle op 25 maart 2022 bleek dat de verantwoordelijke weinig rekening hield met de opmerkingen van de inspectie. "Net zoals tijdens het inspectiebezoek van 20/05/19 stelt inspectie vast dat de aanwezigheidsregistratie van de kinderen niet correct is", stelt de Zorginspectie. En verder: "Net zoals tijdens de inspectiebezoeken van 16/06/2014 (vorig adres van opvanglocatie) en 20/05/2019 stelt de inspectie vast dat er geen consulteerbare registratie van de aanwezigheid van de kinderbegeleiders beschikbaar is. (...) Wel konden lijsten worden voorgelegd tot oktober 2021, maar nadien werden er geen registraties van de aanwezigheden van de kinderbegeleiders meer bijgehouden. Gesprekspartners kunnen hiervoor geen verklaring geven."

Het tekort aan begeleiders werd niet opgevangen, besluit de inspectie. "Hetgeen hierover in het plan van aanpak staat rond de bijsturing van de personeelsinzet, met name dat vanaf september 2019 er een extra fulltime personeelslid ingezet zal worden en er vanaf dan een extra begeleider aanwezig zal zijn vanaf 07.30 uur, blijkt niet uit bovenvermelde planning", stelt het verslag.

"Net zoals tijdens het inspectiebezoek van 20/05/2019 stelt inspectie vast dat de organisator er niet voor zorgt dat er maximum 18 kinderen tegelijkertijd in één leefgroep aanwezig zijn. Uit inzage van de weeklijsten blijkt dat er op 8/03 in beide leefgroepen 19 kinderen aanwezig waren, op 10/03 20 kinderen aanwezig waren in de babyleefgroep, op 22/03 19 kinderen aanwezig waren in de peuterleefgroep. Hetgeen hierover in het plan van aanpak staat vermeld, met name dat door de afbouw van de bezetting het tekort rond leefgroepgrootte zou opgelost zijn, blijkt niet uit bovenstaande."

Handhavingsbeleid

Na de controle werd het handhavingstraject opgestart. "Zorginspectie geeft dit advies omwille van de aard en de hoeveelheid van (terugkerende) tekorten (zie doorheen het inspectieverslag) en het gebrek aan aansturing en inwerking van nieuwe kinderbegeleiders waardoor zij niet op de hoogte zijn van essentiële aspecten van de werking nodig om de opvang op een veilige en (pedagogisch) verantwoorde manier te laten verlopen. Bovendien stelt inspectie vast dat bijsturingen die vermeld staan in het plan van aanpak n.a.v. inspectiebezoek van 20/05/2019 niet uitgevoerd en/of niet bestendigd zijn."

De crèche zelf wou de tekorten wegwerken, zo stelde een medewerker tijdens het bezoek. "Een kinderbegeleider geeft aan dat het in hoofdzaak gaat over administratieve zaken die moeten bijgewerkt worden. lnspectie legt uit dat achter elk regelgevend artikel een reden zit, het niet louter gaat over 'administratieve' aanpassingen maar alles moet gezien worden in een ruimere context bv. veiligheid", aldus het laatste inspectieverslag.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.