Volgende regering moet kinderrechten bovenaan zetten (Kinderrechtencommissariaat)

De volgende regering moet van kinderrechten een absolute prioriteit maken. "De volgende regering kan niet anders dan tevoorschijn komen met een globaal concreet plan met bijhorend budget", zegt Vlaams Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Het Kinderrechtencommissariaat heeft een pakket aanbevelingen klaar voor een kindvriendelijk beleid. Die aanbevelingen gaan van het bestrijden van het lerarentekort tot opvang op maat voor jonge niet-begeleide minderjarigen.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al langer dat de "noodkreten" vanuit de kinder- en jeugdsector worden opgepikt. Te veel jongeren die nood hebben aan hulp of ondersteuning, of het nu gaat op school in de jeugdhulp of in de geestelijke gezondheidszorg, moeten (te) lang wachten. Daarnaast blijkt uit bevra gingen dat veel kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen. "Het mentaal welzijn van veel kinderen en jongeren staat onder druk omdat ze niet krijgen waar ze recht op hebben", zegt Vrijens. 

Zij dringt aan op een beleid waarin kinderrechten bovenaan de agenda staan. Daarvoor is er volgens haar een "breed plan" nodig waarbij ook organisaties zoals de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Scholierenkoepel betrokken worden. Dat plan moet kijken "naar alle deelaspecten en rekening houden met alle levensdomeinen die kinderen raken". 

Het Kinderrechtencommissariaat heeft in het zicht van de verkiezingen van 9 juni ook 19 aanbevelingen opgelijst die kunnen helpen voor een sterker kinderrechtenbeleid. Naast de vraag om kinderen en jongeren maximaal te beschermen tegen armoede vraagt het commissariaat ook om "alle zeilen bij te zetten om het lerarentekort verder tegen te gaan". Naast klassieke aanbevelingen - zoals de verankering van het "recht op een geweldloze opvoeding"- zijn er ook een verschillende aanbevelingen rond asiel en migratie. Zo dringt het commissariaat aan op "permanente bufferplaatsen voor minderjarigen", "opvang op maat van jonge niet-begeleide minderjarigen" en "een einde aan pushbacks van mensen op de vlucht".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.